HOTLINE: 0938 806 977

Xe tải Fuso

Fuso Canter TF4.9

Fuso Canter TF4.9

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 4,45 m
Fuso Canter TF7.5

Fuso Canter TF7.5

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 5,2 m
Fuso Canter TF8.5

Fuso Canter TF8.5

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 3,7 m
Fuso Canter TF8.5L

Fuso Canter TF8.5L

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 6,2 m
Fuso FA 140

Fuso FA 140

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 5,3 m
Fuso FA 140L

Fuso FA 140L

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 6,1m
Fuso FJ285

Fuso FJ285

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 9,1 m
Fuso FI170

Fuso FI170

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 6,1 m
 • Tải trọng 7,5 tấn
Fuso FI170L

Fuso FI170L

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 6,9 m
 • Tải trọng 7,3 tấn
.