HOTLINE: 0938 806 977

Xe ben Forland

Forland FD850

Forland FD850

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 4,7 Tấn (3,8 m3)
Forland FD490

Forland FD490

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 2,34 Tấn
Forland FD600

Forland FD600

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 3,49 Tấn (2,1 m3)
Forland FD700

Forland FD700

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 3,49 Tấn (2,9 m3)
Forland FD990

Forland FD990

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 4,99 Tấn (4,13 m3)
Forland FD120A

Forland FD120A

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 6,49 Tấn (5,37 m3)
Forland FD140

Forland FD140

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 7,85 Tấn (6,53 m3)
Forland FD990A - 4WD

Forland FD990A - 4WD

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 3,49 Tấn (2,8 m3)
Forland FD120 - 4WD

Forland FD120 - 4WD

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 6,4 Tấn (5,33 m3)
Forland FD700B

Forland FD700B

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 3,49 Tấn (2,9 m3)
Forland FD150 - 4WD

Forland FD150 - 4WD

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 8,25 Tấn (6,8 m3)
.