HOTLINE: 0938 806 977
 • banner 1
 • banner 2
 • banner 3
 • banner 4
 • Xe Tải Frontier
 • Xe tải Kia
 • Xe tải Fuso
 • Xe tải Foton
 • Xe ben Forland
 • Xe ben Howo

Xe Tải Frontier Xem tất cả ❯

Xe tải Frontier TF2800

Xe tải Frontier TF2800

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 1,99 Tấn
 • Thùng dài 3.5 m
Xe tải Frontier TF230

Xe tải Frontier TF230

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Thùng dài: 2.8 m
Xe tải Frontier TF220

Xe tải Frontier TF220

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Thùng dài: 2.3 m
Xe tải Van TF420V 2S

Xe tải Van TF420V 2S

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 945 kg
 • Thùng dài 2,3 m
Xe tải Van TF480V 2S-5S

Xe tải Van TF480V 2S-5S

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 0.945 tấn - 0.75 tấn
 • Thùng dài 2.925 m - 1.905 m
Xe tải Van TF450V 2S-5S

Xe tải Van TF450V 2S-5S

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 0.945 tấn - 0.75 tấn
 • Thùng dài 2.62 m - 1.6 m

Xe tải Kia Xem tất cả ❯

KIA K200

KIA K200

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 990kg - 1,99 Tấn
KIA K250

KIA K250

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 1,49 tấn - 2,49 tấn
KIA K200S

KIA K200S

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 1,49 Tấn
 • Thùng dài: 2,9 m
KIA K250L

KIA K250L

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 2,35 Tấn
 • Thùng dài: 4,5 m

Xe tải Fuso Xem tất cả ❯

Fuso Canter TF4.9

Fuso Canter TF4.9

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 4,45 m
Fuso Canter TF7.5

Fuso Canter TF7.5

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 5,2 m
Fuso Canter TF8.5

Fuso Canter TF8.5

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 3,7 m
Fuso Canter TF8.5L

Fuso Canter TF8.5L

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 6,2 m
Fuso FA 140

Fuso FA 140

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 5,3 m
Fuso FA 140L

Fuso FA 140L

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 6,1m
Fuso FJ285

Fuso FJ285

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 9,1 m
Fuso FI170

Fuso FI170

Vui lòng liên hệ
 • Chiều dài thùng: 6,1 m
 • Tải trọng 7,5 tấn

Xe tải Foton Xem tất cả ❯

Foton Ollin S490

Foton Ollin S490

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng 1,99 tấn
 • Thùng dài 4,35 m
Foton Ollin S700

Foton Ollin S700

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng 3,49 tấn
 • Thùng dài 4,35 m
Foton Ollin S720

Foton Ollin S720

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng 7,2 tấn
 • Thùng dài 6,2 m
Auman C160

Auman C160

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 9,1 Tấn
 • Thùng dài: 7,4 m
Xe Đầu kéo Auman EST FV400

Xe Đầu kéo Auman EST FV400

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng kéo theo: 39 Tấn
Xe ben Auman ETX D240

Xe ben Auman ETX D240

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 11,8 Tấn (9,29 m3)

Xe ben Forland Xem tất cả ❯

Forland FD850

Forland FD850

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 4,7 Tấn (3,8 m3)
Forland FD490

Forland FD490

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 2,34 Tấn
Forland FD600

Forland FD600

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 3,49 Tấn (2,1 m3)
Forland FD700

Forland FD700

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 3,49 Tấn (2,9 m3)
Forland FD990

Forland FD990

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 4,99 Tấn (4,13 m3)
Forland FD120A

Forland FD120A

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 6,49 Tấn (5,37 m3)
Forland FD140

Forland FD140

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 7,85 Tấn (6,53 m3)
Forland FD700B

Forland FD700B

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 3,49 Tấn (2,9 m3)

Xe ben Howo Xem tất cả ❯

Howo TX D600

Howo TX D600

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 8.77 tấn
Howo TX D800

Howo TX D800

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 12.72 tấn

Thông tin mới nhất

.