HOTLINE: 0938 806 977

Foton Auman Xem tất cả ❯

Auman C160

Auman C160

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 9,1 Tấn
 • Thùng dài: 7,4 m
Auman C240

Auman C240

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 13,9 Tấn
 • Thùng dài: 9,5 m
Auman EST C300

Auman EST C300

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 17 Tấn
 • Thùng dài: 9,5 m
Auman EST C340

Auman EST C340

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 19,99 Tấn
 • Thùng dài: 9,5 m
Xe Đầu kéo Auman EST FV400

Xe Đầu kéo Auman EST FV400

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng kéo theo: 39 Tấn
Xe ben Auman ETX D240

Xe ben Auman ETX D240

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng: 11,8 Tấn (9,29 m3)

Foton Ollin Xem tất cả ❯

Foton Ollin S490

Foton Ollin S490

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng 1,99 tấn
 • Thùng dài 4,35 m
Foton Ollin S700

Foton Ollin S700

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng 3,49 tấn
 • Thùng dài 4,35 m
Foton Ollin S720

Foton Ollin S720

Vui lòng liên hệ
 • Tải trọng 7,2 tấn
 • Thùng dài 6,2 m
.